Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach jest samorządną i niezależną organizacją społeczną kobiet wiejskich.Program działalności dotyczy głównie potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Obszar działania KGW w Snochowicach dotyczy: pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu dzieci i młodzieży, działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, prowadzeniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca ,,SNOCHOWIANKI”, zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej głównie przez: kultywowanie starodawnych obyczajów i obrzędów, przędzenie na kołowrotkach, prezentowanie widowisk: ,,U Powroźnika”, ,,Pieczenie Chleba”,  ,,U Zielarki”, ,,Kiszenie kapusty”, ,,Wykopki”, ,,Żniwa” wykonywanie tradycyjnych wieńców dożynkowych (wg projektu Alicji Borowskiej), udział w przeglądach zespołów folklorystycznych, konkurach piosenek, okolicznościowych dożynkach, festynach, organizację spotkań i imprez np.: pikniki, dzień kobiet, dzień dziecka, konkursy itp…., udział w konkursach kulinarnych (tradycyjne regionalne potrawy). Działalność KGW prowadzona jest w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczą strażą pożarną, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo. Duże znaczenie ma wieloletnia i trwała współpraca parafią w Łopusznie. Wszystkie święta, dożynki, odpusty i inne uroczystości,  najczęściej organizowane są z wydatną pomocą kobiet z KGW w Snochowicach. Kobiety dekorują trasy procesji, przygotowują regionalne potrawy, a na tradycyjne uroczystości dożynkowe piękne wieńce dożynkowe. Koło Gospodyń Wiejskich jest podporą w organizowaniu parafialnych pielgrzymek do miejsc kultu. Działania takie KGW podejmuje aby zachować i kultywować dla przyszłych pokoleń tradycję oraz dorobek kulturowy i społeczny swoich matek i babć, oraz aby zwiększyć możliwości odnowy wsi i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego.

 

Dożynki Gminne w Łopusznie - 2015 rok

 

Uroczystoci 70 rocznicy bitwy pod Gruszką - 2015 rok

 

Dożynki Gminne w Łopusznie - 2014 rok

Attachments:
Download this file (Legenda-Gory-Perzowej-Anna-Gad.pdf)Legenda Góry Perzowej - Anna Gad[Legenda Góry Perzowej - Anna Gad]Super User2318 kB2019-06-11 05:09
Download this file (Kronika-KGW-2012-2014.pdf)Kronika KGW-2012-2014[Kronika KGW-2012-2014]Super User10695 kB2019-06-11 05:08
Download this file (Kronika-KGW-2006-2012.pdf)Kronika KGW-2006-2012[Kronika KGW-2006-2012]Super User14557 kB2019-06-11 05:08
Download this file (kronika-1925-1947.pdf)Kronika szkoły w snochowicach -1925-1947[Kronika szkoły w snochowicach -1925-1947]Super User12906 kB2019-06-11 05:06

Cat Hair Remover