Koła Gospodyń Wiejskich 

 

Zespoły

 

     Na terenie gminy Łopuszno działają: Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie. Panie z kół prezentują swoje wspaniałe wypieki podczas różnych pikników, festynów i innych imprez plenerowych na terenie całego województwa. Biorą również udział w konkursach kulinarnych, dożynkowych. Dumą pań z KGW w Snochowicach jest zdobycie głównej nagrody w III Świętokrzyskim Święcie Zalewajki. Poza kulinarnymi wspaniałościami, panie zarówno z Lasocina jak i ze Snochowic, przygotowują świetne widowiska obrzędowe, które podziwiamy najczęściej podczas noworocznych spotkań z aktywem społecznym naszej gminy, piknikach integracyjnych i innych spotkaniach artystycznych. Widowiska te odnoszą również sukcesy w wojewódzkich przeglądach zespołów obrzędowych, organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. W 2009 r. panie z KGW w Snochowicach zrealizowały w  ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania. Obszarów Wiejskich (Program Integracji Społecznej) między innymi usługę  „Świetlica – miejscem spotkań twórczych i rekreacyjnych”. Z środków  Programu Integracji Społecznej zrealizowano również kilka innych projektów na rzecz społeczności Snochowic .Panie sięgnęły również po środki unijne w ramach małych projektów(PROW na lata 2013-2017). Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie spotyka się w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie. Panie pod przewodnictwem p. Marii Krajewskiej organizują wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zwiedzają ciekawe miejsca  ziemi kieleckiej. Zorganizowały również wyjazd do Zakopanego. Liczebność tego Koła to 10 osób.  Podobny skład członków  posiada KGW  w Snochowicach, które od sierpnia 2013 r.. posiada własne pomieszczenie w nowo otwartej Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach.

 

 

      Pod patronatem GOK działają zespoły ludowe: od 40 lat Zespół Pieśni  i Tańca Gnieździska i od 2002 roku kapela Zygmunta Jakubowskiego.  

     Zespół Pieśni i Tańca "Gnieździska" otrzymuje wiele propozycji udziału w różnorodnych imprezach organizowanych nie tylko na terenie własnej gminy. Często reprezentują naszą gminę na dożynkach, festiwalach i przeglach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Podczas XI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów, wręczono zespołowi z Gnieździsk Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Twórczości Artystycznej za szczególne osiągnięcia artystyczne w 2009r.  W tym roku laureaci otrzymali statuetki wykonane przez kieleckiego plastyka-Sławomira Micka.
Fundatorem nagród za najlepsze osiągnięcia artystyczne w danym roku było Starostwo Powiatowe w Kielcach. Szczególnie ważnym wydarzeniem dla zespołu w 2009r.. był wyjazd do Rzeszowa i udział w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego. W konkursie tym w kategorii grup tanecznych.  Zespół" Gnieździska" otrzymał III NAGRODĘ. W tym samym konkursie w kategorii par tanecznych, szefowie zespołu, Państwo Jadwiga i Marian Szymkiewiczowie otrzymali wyróżnienie. To jedne z ważniejszych nagród jakie zdobył zespół w mijającym już 2010r. Najważniejsze wydarzenia z historii Zespołu Pieśni i Tańca " Gnieździska".

    Zespół Pieśni i Tańca "Gnieździska działa od 40 lat. Wielokrotnie występował w Turniejach Gmin: Łopuszno - Strawczyn w czerwcu 1973r, Łopuszno-Mniów w roku 1979. Była to " Panorama 35 " z okazji 35-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kolejne Turnieje
Gmin to: Łopuszno-Małogoszcz 83r. i Łopuszno-Mniów ,1984 r. W repertuarze zespołu ważnym programem były wówczas prezentowane wielokrotnie "Ocepiny" i "Zaloty", między innymi na Dymarkach Świętokrzyskich. 25 sierpnia 1996 r., na dożynkach gminnych w Łopusznie ,po dłuższej przerwie zespół zaprezentował się ponownie , tym razem jako zespół śpiewaczy. Następne lata to okres systematycznej pracy zespołu, częstych występów i udziału w różnych przeglądach w kategorii zespołów śpiewaczych. Szerszej publiczności członkowie zespołu zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne na Giełdzie Rolnej zorganizowanej z okazji dożynek w Kielcach w dniu 14 września 1997 r.

    W 2000r. zespół wystąpił w Ciekotach , gdzie uzyskał nominację do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem.

   Od listopada 2000 roku, na prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie zespół wspierali opieką instruktorską pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: pan Janusz Chmielewski - choreograf i pan Jerzy Gumuła - muzyk. Od tej pory zespół osiągał coraz lepsze wyniki.

    W 2001 r. członkowie zespołu zaprezentowali się w Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem. W czerwcu tego samego roku, pan Roman Szymkiewicz reprezentujący zespół "Gnieździska" otrzymał Nagrodę Główną na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu. W 2002 r. zespół zaproszono na Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno - Ekologicznej do Przedborza gdzie otrzymał Nagrodę Specjalną Towarzystwa im. Marii Konopnickiej. Kolejne nagrody w Przedborzu to wyróżnienie w Turnieju Poezji Śpiewanej Konkursu "Cztery Pory Roku w utworach Marii Konopnickiej - jesień", wyróżnienie dla pani Jadwigi Szymkiewicz w Ogólnopolskim Konkursie na Przyśpiewkę i Piosenkę Ludową oraz wyróżnienie dla pana Stanisława Pękalskiego za wykonanie utworów na harmonijce ustnej.

    Ważną datą w historii zespołu był rok 2003. Od tej pory artyści występują jako Zespół Pieśni i Tańca "Gnieździska". W IV Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Sładkowie Małym w 2003 r. zdobyli II miejsce , rok później w Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem zdobyli również II miejsce, a w 2005 r. w Busku zespół zdobył I miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca.

 W czerwcu 2006 r. w Daleszycach, na Powiatowym Przeglądzie Kapel i Solistów Instrumentalistów, pan Eugeniusz Karbownik, skrzypek zespołu otrzymał I nagrodę.

   W ostatnich latach zespół był często zapraszany na dożynki do takich miejscowości jak: Tokarnia, Chmielnik, Krasocin, Raków. W 2004 r. zespół brał udział w dożynkach wojewódzkich we Włoszczowej i w tym samym roku reprezentował gminę Łopuszno na Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów Tanecznych w Rzeszowie.

   Zespół bierze również udział w ważniejszych uroczystościach kościelnych, od kilku lat , w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanych przez Zespół Szkół w Gnieździskach, i imprezach środowiskowych w Gnieździskach, organizowanych przez tutejszą szkołę.

    W sierpniu 2009 r. zespół reprezentował Ziemię Świętokrzyską w Zwoleniu na I Spotkaniach Ludowych Kultur Europejskich na Ziemi Jana Kochanowskiego.

    W październiku 2009r , zespół brał udział i otrzymał II nagrodę w XXV Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie, organizatorem którego był Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

    3 grudnia Zespół Pieśni i Tańca "Gnieździska" otrzymał I Nagrodę i tytuł SKALBMIRA 2009 w kategorii MUZYKA w I Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Małych Miast w Skalbmierzu.

   Poza tym zespół w 2009 roku uczestniczył w wielu wydarzeniach gminnych i powiatowych. Brał również udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów Tanecznych i rękodzieła Ludowego w Kielcach w listopadzie, miał nagrania w Radiu Kielce. Zespół napisał także projekt w ramach Programu Integracji Społecznej(PPWOW). Projekt zatytułowany "Warsztaty folklorystyczne" zrealizowano w miesiącach letnich. W ramach pozyskanych środków zakupiono część strojów ludowych, zorganizowano wycieczkę do Lichenia i zrealizowano warsztaty folklorystyczne, prowadzone przez specjalistów z WDK w Kielcach. Efektem tych warsztatów były z pewnością sukcesy odniesione przez zespół w ostatnich miesiącach 2009 roku.

   Zespół Pieśni i Tańca "Gnieździska" otrzymuje wiele propozycji udziału w różnorodnych imprezach organizowanych nie tylko na terenie własnej gminy. Często reprezentują naszą gminę na dożynkach, festiwalach i przegląch na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Podczas XI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów, wręczono zespołowi z Gnieździsk Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Twórczości Artystycznej za szczególne osiągnięcia artystyczne w 2009r. W tym roku laureaci otrzymali statuetki wykonane przez kieleckiego plastyka-Sławomira Micka.
Fundatorem nagród za najlepsze osiągnięcia artystyczne w danym roku było Starostwo Powiatowe w Kielcach. Zespół uczestniczył w warsztatach artystycznych m.inn. z udziałem Stanisława Tylmana i Wojciecha Siemiona.
W ostatnich latach zespół osiągał również sukcesy sceniczne. III Nagroda w XXXV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu (czerwiec 2013), III miejsce w kategorii Zespołów Pieśni i Tańca w    Konkursie Finałowym XXXVII Buskich Spotkań z Folklorem (maj,2013). Podczas tego konkursu zespół otrzymał również Nagrodę Wójta Gminy Nowy Korczyn  oraz Nagrodę Prezesa Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
   Największym sukcesem dla samego zespołu jest udział w tegorocznych (wrzesień,2014)Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz zaproszenie na obiad w Pałacu Prezydenckim w dniu 5 -ego–listopada 2014 r.

   

 

 

 Kapela Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej ( 2002-2014 pod patronatem GOK-u)  odnosiła liczne sukcesy związane z kultywowaniem autentycznej muzyki ludowej. Skład kapeli to: skrzypce-Zygmunt Jakubowski i bębenek(baraban) -Ryszard Chrabąszcz.  Grupa zdobyła m.in. I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Sama kapela powstała w 1996 roku. Zespół tworzyli wówczas Zygmunt Jakubowski i Zdzisław Giemza (bębenek). Kapela była laureatem XXXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (2002). W 2004 Zdzisława Giemzę zastąpił Ryszard Chrabąszcz . W 2006 zespół zdobył I miejsce w Przeglądzie Kapel Ludowych powiatu kieleckiego, I miejsce na 40. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz III miejsce w II Koneckim Przeglądzie Kapel i Solistów-Instrumentalistów Ludowych. W 2010 kapela zajęła I miejsce w II Przeglądzie Kapel Ludowych im. Kazika Krawczyka i Staśka Muchy (2010), a także III miejsce podczas 44. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zygmunt Jakubowski naukę gry pobierał od ojca, muzykanta znanego w całej okolicy. W jego repertuarze są stare, tradycyjne melodie - oberki, mazurki, polki, walczyki, marsze, dawne miejskie przeboje. W przeszłości grywał także z towarzyszeniem trąbki, klarnetu, saksofonu i akordeonu.

 

 

 


Cat Hair Remover