• zajęcia taneczne

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno Andrzej Cieślicki
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie ksiądz kanonik Karol Stach

ZAPRASZAJĄ NA KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI PT. „O MATCE PIEŚŃ”

WYSTĄPI WIKTOR KOWALSKI

26 maja 2024 r. ok. godi. 13:00 /po Mszy Świętej/
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie


Cat Hair Remover