11.06.2019 r. już po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Jury w składzie pani Elżbieta Barańska - przewodnicząca komisji, Pani Małgorzata Gawęda- członek komisji oraz pani Beata Starzyk - członek komisji nagrodzili uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:


Kategoria klas I-III:
Miejsce 1 - Magdalena Młynarska
Miejsce 2 - Nikola Norek
Miejsce 3 - Julia Jabłońska
Kategoria klas IV-VIII
Miejsce 1 - Filip Pniewski
Miejsce 2 - Marcel Szymkiewicz
Miejsce 3 - Klaudia Fert.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę. Czworo spośród ww. laureatów otrzymali również Nominacje do udziału w 40. Jubileuszowych Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom.


Cat Hair Remover