REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO NA WIELKANOCNĄ MUFINKĘ

ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Łopuszno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.

WARUNKI KONKURSU:
1.    Konkurs odbędzie się w dniu 14.04.2019r. podczas KIERMASZU WIELKANOCNEGO.
2.    Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łopuszno.
3.    Przygotowane muffinki (w ilości co najmniej 10 sztuk) należy dostarczyć na Rynek w Łopusznie w dniu 14.04.2019r. w godz. od 10.00 - 11.30.
4.    Podczas konkursu nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.    ,
5.    Przy ocenie prac Komisja Konkursowa wyłoni I. II. Ul miejsce oraz przyzna wyróżnienia.
6.    Komisja oceniać będzie:
•    pomysłowość
•    estetykę wykonania
•    smakowitość
•    dekorację

7.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół.
8.    W konkursie nic mogą brać udziału członkowie komisji oraz ich najbliższa rodzina.
9.    Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
10.    Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

ZAPRASZAMY D0 UDZIAŁU !

 

 


Cat Hair Remover