REGULAMIN KONKURSU NA WIELKANOCNEGO BARANKA

ORGANIZATOR:
Wójt Gminy Łopuszno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.

CELE:
-popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy,
-doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego,
-prezentacja możliwości twórczych.

WARUNKI KONKURSU:
-każdy uczestnik może zgłosić jednego baranka do konkursu,
-technika zdobienia jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.),
-do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi: (imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły).

UCZESTNICY:
Prace ocenione zostaną w czterech kategoriach wiekowych:
1. Kategoria dzieci do 6 lat
2. Klasy 0 -III
3. Klasy IV- VII
4. Klasy VII-VIII

OCENA PRAC:
Przy ocenie prac komisja zastosuje następujące kryteria: staranność i dokładność wykonania, walory artystyczne. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14.04.2019 na rynku Łopuszna, podczas KIERMASZU WIELKANOCNEGO w godz. 11.30 -14.00.

Przyjmowanie prac konkursowych do dnia 09.04.2019r„ w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Łopuszno.

UWAGI KOŃCOWE:
Na własność organizatora przechodzą wszystkie nagrodzone prace. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


Cat Hair Remover